BENGKEL PENYEDIAAN BLUEPRINT JABATAN HAL EHWAL PELAJAR

Seramai 61 orang pegawai  di Jabatan Hal Ehwal Pelajar, Universiti Utara Malaysia (UUM) telah menghadiri Bengkel Penyediaan Blueprint  Jabatan Hal Ehwal Pelajar (JHEP) di EDC Hotels & Resort pada 11 dan 12 Oktober 2017. Bengkel ini turut disertai Dekan Pembangunan Pelajar dan Alumni Kolej Sastera dan Sains, UUM. Bengkel ini dibantu oleh Institut Pengurusan Kualiti (IPQ) UUM.

Continue Reading

Print Email

MISC IRON CHEF

INASIS MISC ONLINE: 22 September 2017, Exco Hal Ehwal Siswi Inapan Siswa (INASIS) MISC menganjurkan program MISC Iron Chef yang diadakan di dewan terbuka Inasis MISC sempena program MISC Entrepreneurship Carnival (MEC) 2017.

Continue Reading

Print Email

SEMBANG WARUNG JODOH BERSAMA PENCETUS UMMAH (PU) NASRI

 

INASIS MISC ONLINE: Exco Kerohanian dan Sahsiah Inapan Siswa (INASIS) MISC telah menganjurkan program Sembang Warung Jodoh Bersama Pencetus Ummah (PU) Nasri dan Zariq Aziz sebagai moderator.

Continue Reading

Print Email

SALAM SAKARATULMAUT

SINTOK: Pada 23 September 2017, Inapan Siswa Yayasan AlBukhary (INASIS YAB) telah mengadakan satu program kerohanian iaitu Salam Sakaratulmaut di Dewan Muadzam Shah, Sintok, Universiti Utara Malaysia, Kedah.

Continue Reading

Print Email